Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.6.1: Işlemeýän, okamaýan we hünär endiklerini öwrenmeýän ýaşlaryň (15-29 ýaş) paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 8.6.1 - Işlemeýän, okamaýan we hünär endiklerini öwrenmeýän ýaşlaryň (15-29 ýaş) paýy
Wezipe 8.6 - 2020-nji ýyla çenli işlemeýän, okamaýan we hünär endiklerini öwrenmeýän ýaşlaryň paýyny düýpli azaltmak.
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti