Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.5.1: Aýallaryñ we erkekleriñ ortaça sagatlaýyn zähmet haky, işiñ görnüşi, ýaşy we maýyplyk alamaty boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 8.5.1 - Aýallaryñ we erkekleriñ ortaça sagatlaýyn zähmet haky, işiñ görnüşi, ýaşy we maýyplyk alamaty boýunça bölmek bilen
Wezipe 8.5 - 2030-njy ýyla çenli doly we öndürijilikli iş bilen, ähli aýallar we erkekler, şol sanda ýaşlar we maýyplar üçin mynasyp iş orunlaryny we deň gymmaty bolan zähmet üçin deň hak tölenmegini üpjün etmek
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti