Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.10.1: a) täjirçilik banklarynyñ ulularyň her 100 000-ne düşýän sany we b) bankomatlaryñ ulularyň her 100 000-ne düşýän sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 8.10.1 - a) täjirçilik banklarynyñ ulularyň her 100 000-ne düşýän sany we b) bankomatlaryñ ulularyň her 100 000-ne düşýän sany
Wezipe 8.10 - Milli maliýe edaralarynyň ukyplylygyny pugtalandyrmak, bank, ätiýaçlandyryş we maliýe hyzmatlarynyň hemmeler üçin elýeterliligini höweslendirmek we giňeltmek
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Halkara pul gaznasy (STAFI – maliýeniň elýeterlilik ýagdaýyna syn bermek boýunça topar)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Merkezi Banky