Hemmeler üçin arzan, ygtybarly, durnukly we döwrebap energiýa çeşmeleriniň elýeterliligini üpjün etmek

Görkeziji 7.b.1: Ösüp barýan ýurtlarda täzeden döreýän energiýany öndürmek boýunça kuwwatlyklary oturtmak (ilatyň jan başyna hasaplanyňda wattda)

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 7.b.1 - Ösüp barýan ýurtlarda täzeden döreýän energiýany öndürmek boýunça kuwwatlyklary oturtmak (ilatyň jan başyna hasaplanyňda wattda)
Wezipe 7.b - 2030-njy ýyla çenli, olaryñ degişli goldaw maksatnamalaryny hasaba almak bilen, ösüp barýan ýurtlaryñ ählisiniñ, hususan-da gowşak ösen ýurtlaryñ, adalardaky ösüp barýan kiçi döwletleriñ, deňize çykalgasy bolmadyk ýurtlaryñ döwrebap we durnukly energiýa üpjünçiligi üçin amatlyklary giňeltmek we tehnologiýalary döwrebaplaşdyrmak.
Maksat 7 - Arzan we arassa energiýa
Gurama

Täzeden döreýän energiýa çeşmeleri boýunça halkara agentligi (IRENA)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Energetika ministrligi