Hemmeler üçin arzan, ygtybarly, durnukly we döwrebap energiýa çeşmeleriniň elýeterliligini üpjün etmek

Görkeziji 7.3.1: Birinji energiýanyň sarp edilişiniñ JIÖ-e bolan gatnaşygy hökmünde hasaplanyp çykarylýan energiýa talap edijiligi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 7.3.1 - Birinji energiýanyň sarp edilişiniñ JIÖ-e bolan gatnaşygy hökmünde hasaplanyp çykarylýan energiýa talap edijiligi
Wezipe 7.3 - 2030-njy ýyla çenli energiýa netijeliligini ýokarlandyrmagyň global görkezijsini iki esse artdyrmak
Maksat 7 - Arzan we arassa energiýa
Gurama Halkara energetika agentligi (HEA)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Statistika bölümi (BMGSB)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Energetika boýunça edaraara mehanizmi (BMG Energetika)
Bütindünýä synlamak boýunça çarçuwaly maksatnamanyñ SE4ALL konsorsiumy (SE4ALL Global Tracking Framework Consortium)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti