Hemmeler üçin arzan, ygtybarly, durnukly we döwrebap energiýa çeşmeleriniň elýeterliligini üpjün etmek

Görkeziji 7.2.1: Ýangyjyň we tehnologiýanyň esasan arassa görnüşlerinden peýdalanýan ilatyň paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 7.2.1 - Ýangyjyň we tehnologiýanyň esasan arassa görnüşlerinden peýdalanýan ilatyň paýy
Wezipe 7.2 - 2030-njy ýyla çenli dünýäniň energetika balansynda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýyny ep-esli artdyrmak.
Maksat 7 - Arzan we arassa energiýa
Gurama Halkara energetika agentligi (HEA)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Statistika bölümi (BMGSB)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Energetika boýunça edaraara mehanizmi (BMG Energetika)
Bütindünýä synlamak boýunça çarçuwaly maksatnamanyñ SE4ALL konsorsiumy (SE4ALL Global Tracking Framework Consortium)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti