Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.a.1: Çykdajylaryñ utgaşdyrylýan döwlet maksatnamasynyñ çäklerinde suw üpjünçiligi we sanitariýa üçin bölünip berlen ösüş maksatlarynda resmi kömegiñ möçberi

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 6.a.1 - Çykdajylaryñ utgaşdyrylýan döwlet maksatnamasynyñ çäklerinde suw üpjünçiligi we sanitariýa üçin bölünip berlen ösüş maksatlarynda resmi kömegiñ möçberi
Wezipe 6.a - 2030-njy ýyla çenli ýeriñ üstünden akýan suwlary ýygnamagy, suwy süýjetmegi, suwdan peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmagy, akdyrylýan suwlary arassalamagy we resirkulýasiýa we gaýtadan peýdalanmak tehnologiýalarynyň ulanylmagyny goşmak bilen, suw üpjünçiligi we sanitariýa babatynda işi we maksatnamalary amala aşyrmakda ösüp barýan ýurtlaryň mümkinçiligini pugtalandyrmak işinde halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek.
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Daşky gurşaw maksatnamasy (ÝUNEP)
Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi