Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.6.1: Suw bilen bagly ekoulgamlaryñ meýdanynyñ üýtgemeginiñ depgini (wagt boýunça)

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 6.6.1 - Suw bilen bagly ekoulgamlaryñ meýdanynyñ üýtgemeginiñ depgini (wagt boýunça)
Wezipe 6.6 - 2020-nji ýyla çenli suw bilen bagly ekoulgamlary, şol sanda daglary, tokaýlary, suw-batgalyk meýdanlary, derýalary, suwly gatlaklary we kölleri gorap saklamagy we dikeltmegi üpjün etmek
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama BMG daşky gurşaw (Birleşen Milletler Guramasynyñ Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy we Ramsar Konwensiýasynyñ sekretariaty)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi