Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.5.2: Suwdan peýdalanmak ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda hereket edýän şertnamalar bilen gurşalyp alnan serhetüsti suw basseýnleriniň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 6.5.2 - Suwdan peýdalanmak ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda hereket edýän şertnamalar bilen gurşalyp alnan serhetüsti suw basseýnleriniň paýy
Wezipe 6.5 - 2030-njy ýyla çenli ähli derejelerde, şol sanda zerur bolanda serhetüsti hyzmatdaşlyk esasynda suw serişdeleriniň toplumlaýyn dolandyrylmagyny üpjün etmek
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça Halkara gidrologik maksatnamasy (ÝUNESKO-HGM)

Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasy (BMG ÝYK)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti