Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.5.1: Suw serişdelerini toplumlaýyn dolandyrmagyň ornaşdyrylyş derejesi (0-dan 100-e çenli)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 6.5.1 - Suw serişdelerini toplumlaýyn dolandyrmagyň ornaşdyrylyş derejesi (0-dan 100-e çenli)
Wezipe 6.5 - 2030-njy ýyla çenli ähli derejelerde, şol sanda zerur bolanda serhetüsti hyzmatdaşlyk esasynda suw serişdeleriniň toplumlaýyn dolandyrylmagyny üpjün etmek
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (ÝUNEP)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti