Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.1.1: Howpsuzlyk talaplaryny berjaý etmek bilen guralan suw üpjünçiliginiň hyzmatlaryndan peýdalanýan ilatyň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 6.1.1 - Howpsuzlyk talaplaryny berjaý etmek bilen guralan suw üpjünçiliginiň hyzmatlaryndan peýdalanýan ilatyň paýy
Wezipe 6.1 - 2030-njy ýyla çenli howpsuz we arzan agyz suwunyň hemmeler üçin ählumumy we deň hukukly elýeterligini üpjün etmek
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti