Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.5.2: Ýolbaşçy wezipelerde işleýän aýallaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.5.2 - Ýolbaşçy wezipelerde işleýän aýallaryň paýy
Wezipe 5.5 - Syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynda çözgütleriň kabul edilýän ähli derejelerinde aýallaryň hemmetaraplaýyn we hakyky gatnaşmagyny we olara liderlik üçin deň mümkinçilikleri üpjün etmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti