Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.2.2: 15 ýaşdan ýokary, soňky 12 aýyň dowamynda ýakyn hemralaryndan başga kimdir biri tarapyndan seksual zorluga sezewar edilen aýallaryň we gyzlaryň paýy, ýaş toparyna we wakanyň bolan ýerine bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.2.2 - 15 ýaşdan ýokary, soňky 12 aýyň dowamynda ýakyn hemralaryndan başga kimdir biri tarapyndan seksual zorluga sezewar edilen aýallaryň we gyzlaryň paýy, ýaş toparyna we wakanyň bolan ýerine bölmek bilen
Wezipe 5.2 - Jemagat we hususy ugurlarda ähli aýallar we gyzlar babatynda zorlugyň ähli görnüşlerini, şol sanda adam söwdasyny we ulanmagyň jyns duýgurlygy (seksual) we beýleki görnüşlerini ýok etmek.
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň gender deňligi we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri boýunça gurluş düzümi (BMG-Aýallar)
BMG-nyň Çagalar gaznasy (ÝUNIMEF)
BMG-nyň Statistika bölümi (ÝUNSD)
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
BMG-nyň Ilat gaznasy (ÝUNFPA)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Gözegçiligi  geçirmek üçin Iş topary