Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.2.1: 15 ýaşdan ýokary, haýsy hem bolsa bir wagt hemrasy (partnýor) bolan, soňky 12 aýyň dowamynda häzirki we ozalky ýakyn hemrasy tarapyndan fiziki, seksual ýa-da psihologik zorluga sezewar edilen aýallaryň we gyzlaryň paýy, zorlugyň görnüşine we ýaş toparyna bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.2.1 - 15 ýaşdan ýokary, haýsy hem bolsa bir wagt hemrasy (partnýor) bolan, soňky 12 aýyň dowamynda häzirki we ozalky ýakyn hemrasy tarapyndan fiziki, seksual ýa-da psihologik zorluga sezewar edilen aýallaryň we gyzlaryň paýy, zorlugyň görnüşine we ýaş toparyna bölmek bilen
Wezipe 5.2 - Jemagat we hususy ugurlarda ähli aýallar we gyzlar babatynda zorlugyň ähli görnüşlerini, şol sanda adam söwdasyny we ulanmagyň jyns duýgurlygy (seksual) we beýleki görnüşlerini ýok etmek.
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň gender deňligi we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri boýunça gurluş düzümi (BMG-Aýallar)
BMG-nyň Çagalar gaznasy (ÝUNIMEF)
BMG-nyň Statistika bölümi (ÝUNSD)
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
BMG-nyň Ilat gaznasy (ÝUNFPA)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Gözegçiligi  geçirmek üçin Iş topary