Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.1.1: Deňligi höweslendirmek we üpjün etmek we jyns alamaty boýunça hukuk taýdan kemsidilmezlik we bu ugurdaky ýagdaýa gözegçilik etmek üçin kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň bolmagy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.1.1 - Deňligi höweslendirmek we üpjün etmek we jyns alamaty boýunça hukuk taýdan kemsidilmezlik we bu ugurdaky ýagdaýa gözegçilik etmek üçin kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň bolmagy
Wezipe 5.1 - Hemme ýerde ähli aýallar we gyzlar babatynda hukuk kemsitmeleriniň ähli görnüşlerini ýok etmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama BMG-Aýallar, Büitindünýä bankynyñ topary, YHÖG-nyñ Ösüş merkezi
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Mejlisi