Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.7.1: Status i) bütindünýä raýatlygy ruhunda terbiýelemek we ii) gender deñligini we adam hukuklaryny goşmak bilen, durnukly ösüşi wagyz etmek, ähli derejelerde: a) bilim ulgamyndaky milli syýasatda, b) okuw maksatnamalarynda, c) mugallymlary taýýarlamak maksatnamalarynda we d) okuwçylaryñ attestasiýasy ulgamynda

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.7.1 - Status i) bütindünýä raýatlygy ruhunda terbiýelemek we ii) gender deñligini we adam hukuklaryny goşmak bilen, durnukly ösüşi wagyz etmek, ähli derejelerde: a) bilim ulgamyndaky milli syýasatda, b) okuw maksatnamalarynda, c) mugallymlary taýýarlamak maksatnamalarynda we d) okuwçylaryñ attestasiýasy ulgamynda
Wezipe 4.7 - 2030-njy ýyla çenli okuwçylaryň ählisiniň durnukly ösüşe ýardam etmek üçin zerur bolan bilimleri we endikleri almagyny üpjün etmek, şol sanda durnukly ösüş we durnukly ýaşaýyş düzgüni, adam hukuklary, gender deňligi meseleleri boýunça okatmak, parahatçylyk we zorluksyz medeniýeti, dünýä raýatlygyny öñe sürmek we medeni köpdürlüligiň gymmatyny kabul etmek we dürli medeniýetleriň durnukly ösüşe goşandyna düşünmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (ÝUNESKO-UIS)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Bilim Ministrligi