Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.d.1: Halkara lukmançylyk-sanitar kadalaryny (HLSK) berjaý etmäge ukyplylyk we jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamynda adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.d.1 - Halkara lukmançylyk-sanitar kadalaryny (HLSK) berjaý etmäge ukyplylyk we jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamynda adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk
Wezipe 3.d - Töwekgelçilikleriň ir öňüni almak, peseltmek we milli we global töwekgelçilikleri düzgünleşdirmek babatynda ähli ýurtlaryň, aýratyn hem ösüp barýan ýurtlaryň kuwwatyny artdyrmak
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi