Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.8.2: Öý hojalyklarynyñ çykdajylarynyñ we girdejileriniñ umumy möçberinde lukmançylyk kömegi üçin maşgala çykdajylarynyñ tutýan orny ýokary bolan ilatyñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.8.2 - Öý hojalyklarynyñ çykdajylarynyñ we girdejileriniñ umumy möçberinde lukmançylyk kömegi üçin maşgala çykdajylarynyñ tutýan orny ýokary bolan ilatyñ paýy
Wezipe 3.8 - 2030-njy ýyla çenli seksual we reproduktiw saglygy goramak boýunça hyzmatlaryň, şol sanda maşgalany meýilleşdirmek boýunça hyzmatlaryň ählumumy elýeterligini üpjün etmek, maglumat we aň-bilim bermek hem-de milli strategiýalarda we maksatnamalarda reproduktiw saglygy goramak meselelerini hasaba almak
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti