Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.8.1: Esasy saglygy goraýyş-sanitar hyzmatlary bilen gurşap almak (gözegçilik edilýän düzgünler boýunça esasy hyzmatlar bilen gurşap alma hökmünde kesgitlenýär, olara reproduktiw saglygy goramak, enäniň we çaganyň saglygyny goramak, ýokanç keselleri bejermek, ýokanç däl keselleri bejermek we ilatyň giň gatlaklary üçin we ilatyň has amatsyz ýagdaýda bolýan toparlary üçin hyzmatlaryň gerimi we elýeterliligi girýär)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.8.1 - Esasy saglygy goraýyş-sanitar hyzmatlary bilen gurşap almak (gözegçilik edilýän düzgünler boýunça esasy hyzmatlar bilen gurşap alma hökmünde kesgitlenýär, olara reproduktiw saglygy goramak, enäniň we çaganyň saglygyny goramak, ýokanç keselleri bejermek, ýokanç däl keselleri bejermek we ilatyň giň gatlaklary üçin we ilatyň has amatsyz ýagdaýda bolýan toparlary üçin hyzmatlaryň gerimi we elýeterliligi girýär)
Wezipe 3.8 - 2030-njy ýyla çenli seksual we reproduktiw saglygy goramak boýunça hyzmatlaryň, şol sanda maşgalany meýilleşdirmek boýunça hyzmatlaryň ählumumy elýeterligini üpjün etmek, maglumat we aň-bilim bermek hem-de milli strategiýalarda we maksatnamalarda reproduktiw saglygy goramak meselelerini hasaba almak
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi