Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.7.1: Maşgalany meýilleşdirmek boýunça talaplary häzirki zaman usullary bilen kanagatlandyrylýan reproduktiw ýaşdaky (15 ýaşdan 49 ýaşa çenli) aýallaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.7.1 - Maşgalany meýilleşdirmek boýunça talaplary häzirki zaman usullary bilen kanagatlandyrylýan reproduktiw ýaşdaky (15 ýaşdan 49 ýaşa çenli) aýallaryň paýy
Wezipe 3.7 - 2030-njy ýyla çenli seksual we reproduktiw saglygy goramak boýunça hyzmatlaryň, şol sanda maşgalany meýilleşdirmek boýunça hyzmatlaryň ählumumy elýeterligini üpjün etmek, maglumat we aň-bilim bermek hem-de milli strategiýalarda we maksatnamalarda reproduktiw saglygy goramak meselelerini hasaba almak
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Ilat bölümi, Ykdysady we durmuş meseleleri departamenti (YKMD)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Ilat gaznasy (ÝUNFPA)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti