Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.5.2: Alkogolyñ aşa ulanylmagy (15 ýaşdan başlap ilatyň jan başyna alkogolyň sarp edilişiniň milli aýratynlyklaryna laýyklykda kesgitlenýär) senenama ýylynda arassa alkogolyň litrlerinde

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.5.2 - Alkogolyñ aşa ulanylmagy (15 ýaşdan başlap ilatyň jan başyna alkogolyň sarp edilişiniň milli aýratynlyklaryna laýyklykda kesgitlenýär) senenama ýylynda arassa alkogolyň litrlerinde
Wezipe 3.5 - Psihoaktiw maddalara garaşlylygyň, şol sanda neşe serişdelerini we alkogolly içgileri aşa ulanmagyň öňüni almak we bejermek
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi