Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.3.2: Inçekesel bilen kesellemegiň her 100 000 adama düşýäni

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.3.2 - Inçekesel bilen kesellemegiň her 100 000 adama düşýäni
Wezipe 3.3 - 2030-njy ýyla çenli SPID-iň, inçekeseliň, gyzzyrmanyň we ýeterlik üns berilmeýän tropiki keselleriň ýaýramagynyň soňuna çykmak we sary getirmä, suwuň üsti bilen geçýän kesellere we beýleki ýokanç kesellere garşy göreşmegi üpjün etmek
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi