Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.6.1: Giñ zolakly Internetiñ stasionar abonentleriniñ sany, tizligi boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.6.1 - Giñ zolakly Internetiñ stasionar abonentleriniñ sany, tizligi boýunça bölmek bilen
Wezipe 17.6 - Demirgazyk-Günorta we Günorta-Günorta ugry boýunça hyzmatdaşlygy giñeltmek, şeýle hem ylym, tehnika we innowasiýalar babatynda üç taraplaýyn we halkara hyzmatdaşlygy we degişli üstünlikleriň elýeterligini giňeltmek; özara ylalaşylan şertlerde, şol sanda bar bolan mehanizmleriň arasynda utgaşdyrmagy gowulandyrmagyň netijesinde, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde, şeýle hem tehnologiýalary bermäge ýardam etmegiň global mehanizminiň kömegi bilen bilimleriň alşylmagyny işjeňleşdirmek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama Halkara elektroaragatnaşyk bileleşigi (HEAB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň "Türkmenaragatnaşyk" agentligi