Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.17.1: JIÖ-iň möçberinde döwlete dahylsyz bölegiň (ÝET hasaba almazdan) paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.17.1 - JIÖ-iň möçberinde döwlete dahylsyz bölegiň (ÝET hasaba almazdan) paýy
Wezipe 17.17 - Döwlet-hususy bölek hyzmatdaşlygyny kämilleşdirmek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama Bütindünýä banky
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti