Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.14.1: Durnukly ösüş ulgamynda syýasatyñ sazlaşyklylygyny ýokarlandyrmak üçin mehanizmler döredilen ýurtlaryñ sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.14.1 - Durnukly ösüş ulgamynda syýasatyñ sazlaşyklylygyny ýokarlandyrmak üçin mehanizmler döredilen ýurtlaryñ sany
Wezipe 17.14 - Durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça syýasaty kämilleşdirmek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama

Daşky gurşawy goramaga gözegçilik etmek boýunça bütindünýä merkezi ÝUNEP

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi