Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.14.1: Durnukly ösüş ulgamynda syýasatyñ sazlaşyklylygyny ýokarlandyrmak üçin mehanizmler döredilen ýurtlaryñ sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.14.1 - Durnukly ösüş ulgamynda syýasatyñ sazlaşyklylygyny ýokarlandyrmak üçin mehanizmler döredilen ýurtlaryñ sany
Wezipe 17.14 - Durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça syýasaty kämilleşdirmek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama

Daşky gurşawy goramaga gözegçilik etmek boýunça bütindünýä merkezi ÝUNEP

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi