Durnukly ösüşiň hatyrasyna ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini saklap galmak we rejeli ulanmak

Görkeziji 14.b.1: Ownuk balykçylyk kärhanalaryñ elýeterlilik hukugynyñ ykrar edilmegini we goralmagyny üpjün edýän kadalaşdyryjy-hukuk/strategik/institusional çäkleriñ ulanylýan derejesi nukdaýnazaryndan ýurtlar tarapyndan gazanylan öñegidişlik

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 14.b.1 - Ownuk balykçylyk kärhanalaryñ elýeterlilik hukugynyñ ykrar edilmegini we goralmagyny üpjün edýän kadalaşdyryjy-hukuk/strategik/institusional çäkleriñ ulanylýan derejesi nukdaýnazaryndan ýurtlar tarapyndan gazanylan öñegidişlik
Wezipe 14.b - Senetçilik usulynda balyk tutmak bilen meşgullanýan ownuk hojalyklar üçin deňiz serişdeleriniň we bazarlaryň elýeter bolmagyny üpjün etmek
Maksat 14 - Deňiz ekosistemalaryny goramak
Gurama BMG FAO
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi