Durnukly ösüşiň hatyrasyna ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini saklap galmak we rejeli ulanmak

Görkeziji 14.3.1: Deñiz suwunyñ nusgalyklary almak boýunça reprezentatiw stansiýalaryñ ylalaşylan toparynda ölçelýän turşulygy (pH)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 14.3.1 - Deñiz suwunyñ nusgalyklary almak boýunça reprezentatiw stansiýalaryñ ylalaşylan toparynda ölçelýän turşulygy (pH)
Wezipe 14.3 - Ummanyň turşamagynyň netijelerini pese düşürmek we ýok etmek, şol sanda bu işi ähli derejelerde ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmegiň netijesinde amala aşyrmak
Maksat 14 - Deňiz ekosistemalaryny goramak
Gurama ÝUNESKO-nyñ Hökümetara umman öwreniş komissiýasy (HOK)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi