Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.b.1: Syýahatçylygyň durnuklylygynyň ykdysady we ekologik häsiýetnamalaryna gözegçilik etmek maksatlarynda hasaba alnyşyň standart usullaryny ornaşdyrmak

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 12.b.1 - Syýahatçylygyň durnuklylygynyň ykdysady we ekologik häsiýetnamalaryna gözegçilik etmek maksatlarynda hasaba alnyşyň standart usullaryny ornaşdyrmak
Wezipe 12.b - Iş ýerleriniň döredilmegine, ýerli medeniýetiň ösmegine we ýerli önümleriň önümçiligine ýardam edýän durnukly syýahatçylygyň durnukly ösmegine edilýän täsire gözegçilik etmegiň gurallaryny işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama

Bütindünýä syýahatçylyk guramasy (ÝUNWTO)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti