Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.8.1: Status i) bütindünýä raýatlylygy ruhunda terbiýelemek ii) durnukly ösüşi wagyz etmek (howanyň üýtgemegi meselesi boýunça aň-bilimi goşmak bilen): a) bilim ulgamyndaky milli syýasatda, b) okuw maksatnamalarynda, c) mugallymlary taýýarlamak maksatnamalarynda we d) okuwçylary hünär synagyndan geçirmek (attestasiýa) ulgamynda

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 12.8.1 - Status i) bütindünýä raýatlylygy ruhunda terbiýelemek ii) durnukly ösüşi wagyz etmek (howanyň üýtgemegi meselesi boýunça aň-bilimi goşmak bilen): a) bilim ulgamyndaky milli syýasatda, b) okuw maksatnamalarynda, c) mugallymlary taýýarlamak maksatnamalarynda we d) okuwçylary hünär synagyndan geçirmek (attestasiýa) ulgamynda
Wezipe 12.8 - 2030-njy ýyla çenli bütin dünýäde adamlarda durnukly ösüş we tebigat bilen sazlaşykly ýaşaýyş barada degişli habarlaryň we maglumatlaryň bolmagyny üpjün etmek
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (ÝUNESKO-UIS)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Bilim Ministrligi