Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.6.1: Serişdeleriň oýlanyşykly peýdalanylyşy barada hasabatlary çap edýän kompaniýalaryň sany

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 12.6.1 - Serişdeleriň oýlanyşykly peýdalanylyşy barada hasabatlary çap edýän kompaniýalaryň sany
Wezipe 12.6 - Kompaniýalara, aýratyn hem iri transmilli kompaniýalara önümçiligiň durnukly usullaryny ulanmagy we öz hasabatlarynda serişdeleriň oýlanyşykly peýdalanylyşy baradaky maglumatlary görkezmegi maslahat bermeli
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama

Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasy (ÝUNKTAD)

BMG-nyň Daşky gurşaw maksatnamasy (BMG-nyň Daşky gurşaw maksatnamasy / ÝUNEP)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi