Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.1.1: Sarp edişiň we önümçiligiň rejeli modellerine geçmek boýunça hereketleriň milli meýilnamasy bolan ýa-da rejeli sarp edişi we önümçiligi ileri tutulýan ugur ýa-da wezipe hökmünde milli strategiýa goşan ýurtlaryň sany

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 12.1.1 - Sarp edişiň we önümçiligiň rejeli modellerine geçmek boýunça hereketleriň milli meýilnamasy bolan ýa-da rejeli sarp edişi we önümçiligi ileri tutulýan ugur ýa-da wezipe hökmünde milli strategiýa goşan ýurtlaryň sany
Wezipe 12.1 - Ähli ýurtlaryň gatnaşmagynda (şunda oňa birinji bolup ösen ýurtlar girişmelidir) we ösüp barýan ýurtlaryň ösüşini we mümkinçiligini hasaba almak bilen, sarp edişiň we önümçiligiň rejeli modellerine geçmek boýunça hereketleriň on ýyllyk strategiýasyny amala aşyrmak
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (ÝUNEP)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi