Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.1.1: Kanagatlanarly bolmadyk şertlerde ýaşaýan şäher ilatynyñ paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 11.1.1 - Kanagatlanarly bolmadyk şertlerde ýaşaýan şäher ilatynyñ paýy
Wezipe 11.1 - 2030-njy ýyla çenli, ýeterlik, ygtybarly we elýeterli ýaşaýyş jaýlaryna we esasy hyzmatlara we harabalygy döwrebaplaşdyrmaga ählumumy elýeterliligi üpjün etmek.
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama BMG-nyñ Ilatly ýerler boýunça maksatnamasy (BMG-Habitat)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti