Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.c.1: Geçirilýän pul möçberine göterim gatnaşygynda geçirimiň gymmaty

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.c.1 - Geçirilýän pul möçberine göterim gatnaşygynda geçirimiň gymmaty
Wezipe 10.c - 2030-njy ýyla çenli migrantlaryň pul geçirmeleri bilen bagly amal harajatlaryny geçirilýän pul möçberiniň 3 göteriminden pes derejä düşürmeli we olarda bu harajatlar 5 göteriminden geçýän pul geçirilýän kanallary ýatyrmaly
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama Bütindünýä banky
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Merkezi Banky