Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.6.1: Halkara guramalarynyň agzalar düzüminde ösüp barýan ýurtlaryň paýy we olaryň sesleriniň tutýan orny

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.6.1 - Halkara guramalarynyň agzalar düzüminde ösüp barýan ýurtlaryň paýy we olaryň sesleriniň tutýan orny
Wezipe 10.6 - Global halkara ykdysady we maliýe edaralarynda, bu edaralary has netijeli, abraýly, hasabatly we kanuny etmek üçin, çözgüt kabul etmek proseslerinde ýokary wekilçiligi we ýokary ses bermek hukugyny üpjün etmek
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama Ösüşi maliýeleşdirmek boýunça müdirlik, YDGD (FFDO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi